Moskova

Moskova

2 Eylül 2010 Perşembe

Rusya, 2. Dünya savaşının bitimi Gününü kutluyor
Rusya devlet başkanı Dmitriy Medvedev'in bu yıl imzaladığı kararnameye uygun olarak bugün Rusya'nın her yerinde ilk kez 2. Dünya savaşının bitimi Günü kutlanıyor.

2 Eylül 1945’te Japonya tarafından teslimiyet belgesi imzalanmıştı. Bu olay, kanlı savaşa son verildiğini gösteren olay sayılıyor. Bilindiği gibi 2. Dünya savaşı sırasında Sovyetler Birliği yaklaşık 27 milyon kişi kaybetti. Etkinlikler çerçevesinde Moskova'daki Büyük Anayurt savaşı Merkez Müzesi'nde yeni askeri-tarihsel ekspozisyonun ve askeri savaş gereçlerinin tanıtımı yapılacak.

****

“Şimdi yeniden kurulan barışın Tanrı tarafından her zaman korunması için dua edelim."

Bu sözleri, 2 Eylül 1945-te müttefik ordular Yüksek Başkomutanı, Amerikan orgenerali Duglas Makartur söylemişti.

O gün Tokyo Koyunda Japonya tarafından Teslimiyet belgesi imzalandı. Masanın bir yanında galip ülkelerin yani Avustralya, İngiltere, Hollanda, Kanada, Çin, Yeni Zelanda, Sovyetler Birliği, ABD ve Fransa'nın temsilcileri,öbür yanında da yenilgiye uğratılan Japonya'nın temsilcileri oturuyorlardı. 45 dakika süren toplantının sonunda 2. Dünya savaşının bittiği müjdelendi.

Bu, Japonya'nın başlıca askeri gücü olan milyonluk Kvantun ordusunun Mançurya'da Sovyet birlikleri tarafından yıkıcı yenilgiye uğratılması sayesinde mümkün oldu.Sovyet birliklerinin taarruzu bir aydan daha kısa süre içinde gerçekleştirildi. 2. Dünya savaşının Batı'da "Ağustos fırtınası" adıyla bilinen son operasyonu bugün de ABD ve Avrupa'nın askeri akademilerinde askeri sanatın parlak bir örneği olarak inceleniyor.

Sovyetler Birliğinin Japonya ile savaşa katılmasının birkaç nedeni vardı:

1941 Aralığında Japonya tarafından Pearl-Harbour Amerikan üssüne saldırı gerçekleştirildi.Bu da ABD'nin 2. Dünya savaşına katılması için vesile oldu. Moskova'da yapılan diplomatik görüşmelerin stenografi ile yazılan metni ve ABD devlet başkanı ile Stalin arasında gerçekleştirilen mektuplaşmadan anlaşıldığına göre ABD Devlet başkanı Ruzvelt, Japonya'ya karşı hava saldırılarının gerçekleştirilmesi için Sovyetler Birliğinin topraklarından yararlanma olasılığı üzerinde düşünmeye başladı. Fakat kendi topraklarında Hitler Almanyası'nın saldırısını püskürtmeye çalışan Sovyetler Birliği o zaman Japonya ile savaşa katılamıyordu.

Devletlerarası ilişkiler enstitüsünden profesör,Tarih doktoru Mihail Myagkov şunları söyledi:
Böyle olmakla beraber 1943-te yapılan Tahran konferansında Stalin tarafından Avrupa'da savaşın bitmesinden iki-üç ay sonra Sovyetler Birliğinin müttefik olarak yükümlülügünü yerine getirerek Japonya'ya karşı savaşa katılacağı üstüne Ruzvelt ve Çörçil'e sözlü teminat verildi. Bu teminat 1945-de Yalta'da yapılan konferansın gizli protokolünde sağlama bağlandı. Ondan sonra da Rusya Silahlı kuvvetlerinde Japonya'ya karşı savaşa doğrudan hazırlıklar başlatıldı.
O zamanki olaylardan söz ederken şu hususu hatırlatmak gerek: Hitler Almanyası ile savaş başlamadan önce 1941-de Sovyetler Birliği ile Japonya arasında 1946 Nisan’ına kadarki dönem için tarafsızlık Antlaşması imzalandı. Fakat bu belgenin imzalanmasından iki ay sonra Japonya komutanlığı tarafından "Kantokuen" planı hazırlandı. Planda Sovyetler Birliğinin Uzak Doğu kesiminin ele geçirilmesi amacı ile askeri eylemler gerçekleştirilmesi öngörüldü. Bu plan 1944 yılına kadar yetkinleştirildi ve planda düzeltmeler yapıldı.

Mihail Myagkov devamla şunları söyledi:
Biz Uzak Doğu'da büyük güçleri bulundurmak zorunda kaldık. Bazen Uzak Doğu kesiminde Almanya ile savaşın cephelerinde bulunduğundan kat kat daha çok tanklar bulunduruluyordu. Aynı zamanda Japon birlikleri tarafından değişik provokasyonlar yapılıyordu.Ülkemizin Uzak Doğu kesimindeki limanlara değişik mallar,bu arada lend-liz çerçevesinde mallar taşıyan gemiler Japon denizaltıları tarafından batırılıyordu. Doğaldır ki Sovyetler Birliği Uzak Doğu bölgesinde meydana gelen böyle durum karşısında kayıtsız kalamıyordu. Er geç bu duruma askeri yolla son verilmeliydi. Bundan başka Sovyetler Birliği'nin müttefik olarak ABD ve İngiltere karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyordu.

9 Ağustos 1945'te Sovyet Birlikleri taarruza geçtiler. Kısa süre sonra Kvanun ordusu tam olarak yenilgiye uğratıldı. Kahramanlıkları nedeniyle yaklaşık 2 milyon Sovyet askeri, Japonya ile savaşta kazanılan zafer omnuruna ihdas edilen madalyayla taltif edildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder