Moskova

Moskova

2 Mart 2016 Çarşamba

Rus dilinde aşağılamak için kullanılan 7 sözcük1
Дурак - durAk
Yaygın olan ve Rusların en çok kullandığı aşağılayıcı kelimelerden biri. Anlamı "salak" olan bu kelime Rusların tahminlerine göre hindi-avrupai dillerden gelmekte, kelime anlamı ise " ısırılmış "

2
Сволочь - svOlıç
Eskiden kenara atılmış çöp anlamına gelen bu kelime günümüz Rusya’sında "şerefsiz" anlamında kullanılmakta. Aynı zamanda " lüzumsuz, gereksiz insan" anlamında da kullanılıyor

3
Подлец - padlEts
Eskiden "vatandaşlığı olmayan" şehirde yaşayanlara söylenen bir kelimeydi. Sonradan zamanla bu kelime aşağılayıcı bir anlam kazandı. Günümüzde "alçak" anlamını taşımakta.

4
Подонок - padOnak
Eskiden yemek artığı anlamı taşıyan bu kelime günümüz Rusya’sında "geri kalmış" anlamını kazandı.

5
Мерзавец - merzAvets
Zamanında "buz tutmuş her hangi bir şey" anlamında kullanılıyordu. Şu anda ise aşağılık insan anlamını taşıyor.

6
Дрянь - dıryAn'
"Yırtık" anlamını taşıyan kelime şu anda "çöp insan" anlamını taşıyor.

7
Быдло - bydlO

Polonya dilinden tam olarak " hayvan " olarak çevriliyor. Ancak "sığır" anlamında Ruslar tarafından kullanılıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder