Moskova

Moskova

14 Mayıs 2018 Pazartesi

Rusya ulusal amblemindeki semboller
Samih Güven
Ülkelerin ulusal amblemleri tarihsel olarak kendilerini nasıl konumlandırdıklarını anlamak açısından önemli ipuçları veriyor. Bu anlamda Rusya ulusal amblemindeki figür ve sembollere bakıldığında öne çıkanlar, çift başlı kartal, mızrakla bir yılana vuran atlı prens, üç adet taç, asa ve küredir.

Çift başlı kartal Bizans İmparatorluğu ve Selçuklular dahil birçok devletin ve kültürün ve hatta kuruluşun sembol olarak aldığı oldukça eski bir figürdür.

Rusya’da ise çift başlı kartal ve elindeki mızrakla bir yılana vuran atlı prens figürleri 15. yüzyılda birleştirilmiş ve devlet sembolü olarak belirlenmiştir. 

Çift başlı kartal, Rus kültürel gelenekleri açısından Doğu Roma İmparatorluğunun devamlılığını simgeler (Moskova - Üçüncü Roma). Bu simge aynı zamanda batıyı ve doğuyu birlikte gözeten çift yönlü Rus politikası olarak da yorumlanır. Rusya’nın doğu ve batıdan farklı üçüncü bir medeniyet olarak ortaya çıktığı düşünülür. Bazen çift başlı kartal Rusya’nın Avrupa ve Asya’da bulunan topraklarını ve kıtalararası doğasını da simgeler.

Hanedan arma geleneğindeki altın renkli kartal ihtişamın ve zenginliğin sembolüdür. Altın geçmişten günümüze hem renk olarak hem madde olarak en değerli yerlerde, saraylarda, kutsal mekanlarda yerini almıştır. Rus ikonografik geleneğinde ise altın renk, Tanrı'nın varlığını, cennetin ışığını, sonsuzluğu ve zarafeti temsil eder.

Atlı adam ise 14. yüzyıldaki Moskova prenslerinin sembolüdür (St. George) ve bugün Moskova’nın amblemi olarak kullanılmaktadır. Mızraklı binici ve öldürülen yılan figürleri şeytana karşı iyiliğin zaferini sembolize eder. Ayrıca Rusya’nın düşmanlarına karşı elde ettiği zafer anlamına gelir.

Üç taç ilk olarak Boris Godunov’un mühürlerinde ortaya çıkmıştır (16. yüzyıl). Bunlar Kazan, Astrahan ve Sibirya krallıklarını simgelemiştir. Zaman içinde farklı anlamlarda yorumlanmışlardır. Modern zamanlarda ise bu üç taç hükümetin üç şeklini gösterir (federal, bölgesel ve yerel). Ayrıca devletin yürütme, yasama ve yargı erkleri olarak da düşünülebilir.

Kartal pençesindeki asa ve küre ise geleneksel olarak, devlet gücünü ve ulusal birliği temsil eder.


1993 yılında onaylanan amblemin resmi versiyonu dikkate alındığında kırmızı arka plan dikkat çeker. Kırmızı, bazı başka kültürlerde olduğu gibi Rus halkının geleneksel ve simgesel rengidir. Aşkı, cesareti, vatan savunmasında dökülen kanı simgeler. Paskalya'nın ikonik rengi olarak ise fedakar ve kendini kurban eden sevgiyi sembolize etmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder